Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych

Rok szkolny 2018/2019 - zapisy!!! 

Twórczo...Kreatywnie...Fantastycznie... 

Gliniankowe spotkania - ceramika i rzeźba

Warsztaty ceramiczne - to propozycja skierowana do wszystkich kategorii wiekowych. Stanowi połączenie twórczości plastycznej z terapią zajęciową. Gliana jest materiałem magicznym, tak samo prymitywnym co i szlachetnym. Można w niej wyrazić siebie, swoje uczucia, swoje marzenia.
To doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, na rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności.
To wreszcie klucz do drugiego człowieka.
Zajęcia warsztatowe odbywają się w godzinach popołudniowych, według ustalonego harmonogramu.
Proponowane terminy zajęć mogą ulec zmianie i będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.
Program dostosowywany jest do umiejętności i kategorii wiekowych uczestników. Zapewniamy fachową opiekę , materiały oraz możliwość  wypału prac ceramicznych.
ZapraszamyZajęcia
 ceramiczne dla najmłodszych- Sprawna rączka

Wspólne warsztaty ceramiczne dla dzieci i rodziców ( dzieci w wieku od 3 do 5 lat)- 45min

wtorki 16.00- 16.45

Obecność rodzica pozwoli dziecku oswoić  się  z nową sytuacją. Rolą rodzica jest  wspieranie i wzmacnianie pozytywne , które w konsekwencji doprowadzi  do usamodzielnienia dziecka w twórczych działaniach. Sprawna Rączka

To świadome tworzenie oraz terapia poprzez zabawę z wykorzystaniem gliny w pracy z dziećmi.
Na warsztatach pokazujemy jak bawić sie przez pracę w glinie , aby osiągać wymiar twórczy i terapeutyczny i tym samym wspomagać rozwój manualny dzieci.

Poprzez aktywność twórczą dzieci doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, uczą się wyrażać swoje emocje, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą koncentrację uwagi i planowanie przestrzenne. Satysfakcja i radość z efektu pracy wzmacniają poczucie własnej wartości. Praca w glinie to długi proces podczas którego na efekty swojej pracy trzeba poczekać dzięki temu dzieci uczą się cierpliwości i szacunku dla materii. Niefortune zdarzenie i początkowa kruchość naszego dzieła zmusza nas do zmierzenia się z porażką .
Uczymy dzieći poprzez prace indywidualną w małych kameralnych grupach. układamy indywidualnyprogram zajęć ceramicznych z elementami terapii .

 

 

Zajęcia z ceramiki i rzeźby dla dzieci w wieku od 5 lat

środa  16.30 -18.00 
czwartki 16.30 - 18.00 

 

 

Zajęcia z ceramiki i rzeźby dla młodzieży

wtorki 17.00 -18.30
piątki 17.00-18.30

 

 

Warsztaty ceramiczne dla dorosłych 

 czas trwania zajęć 120 min, cena za karnet 

Wtorki od 18.30 - 21.30
Piątki od 18.30 -21.30

 

 

 

 


 


Ceny zajęć z materiałami oraz wypałem prac - DZIECI 

Ceny wejść jednorazowych:
1. Jednorazowe wejście na zajęcia  dla dzieci i młodzieży - koszt po 50zł  /os 
czas trwania - 90 min
 KARNET MIESIĘCZNY- 150 zł /os,  dla rodzeństwa 120zł/os ( zajecia można odrabiać z inną grupa)

2. Jednorazowe wejście na zajęcia  dla dzieci i najmłodszych - koszt  30zł  /os 
czas trwania zajęć - 45 min
KARNET MIESIECZNY - 110 zł/os (  zajęcia mozna odrabiać z inną grupą)

3. Jednorazowe wejście na zajęcia  dla dziecka i rodzica - koszt  35 zł  
czas trwania zajęć - 45 min
 
KARNET MIESIĘCZNY - 120zł/ os ( zajęcia mozna odrabiać z inną grupą)

 

 

 

Ceny wejść w karnecie:

Karnet  120 zł - 4 wejścia   /czas trwania 90 min

Karnet RODZINNY  - 4 wejścia /  90 zł na 1 dzieco i dorosłego / czas trwania 45 minut/ 

Karnet RODZINNY  - 4 wejścia /  200 zł na 1 dzieco i dorosłego czynnie uczestniczącego w zajęciach / czas trwania 90 minut/ 

Karnet RODZINNY  - 4 wejścia /  300 zł na 2 dzieci dorosłego czynnie uczestniczącego w zajęciach / czas trwania 90 minut/   

Ceny zajęć - DOROŚLI 


1. Jednorazowe wejście na zajęcia z grupą - koszt 65 zł / zajęcia do 120 min /

2. Zajęcia indywidualne - koszt 100 zł / zajęcia do 120 min/ 
 

cena obejmuje wypał prac w biskwicie oraz  szkliwienie wybranego przedmiotu w wielkości nie przekraczającej objetości (np: szerokość: 17cm - wysokość 15 cm )
Kolejne prace można szkliwić za dodatkowa opłatą - zgodnie z cennikiem 

Ceny wejść w karnecie :
Karnet  - 240 zł - 4  dowolne wejścia na warsztaty ceramiczne /zajęcia do 120 min /

Karnet  - 330 zł - 6 dowolnych wejść na warsztaty ceramiczne /zajęcia do 120 min /

Zniżki dla par !! - zajęcia 50 zł/os

Cena obejmuje wypał prac w biskwicie. 
Szkliwienie prac +

wedłóg obowiązujących stawek

 

Ceny warsztatów dla grup zorganizowanych z możliwością zorganizowania poczęstunku

Podane warianty i ceny sa orientacyjne. Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie!!! Prosimy o wysłąnie zapytania pod adres ceramikawanat@poczta.onet.pl

1 wariant: 
czas: 90 min
Zajęcia dla grup zorganizowanych - koszt 60 zł/ każda następna dorosła  osoba + 50 zł/ dzieci + 30 zł/os
+ wynajem sali

2 wariant:
czas: 120 minut
Zajęcia dla grup zorganizowanych - koszt 70 zł/os ( do 6 osób, każda następna dorosła osoba+ 60 zł  /dzieci+35 zł/os
+wynajem sali

3 wariant:
czas:  120 min do 180 min
Zajęcia dla grup zorganizowanych  - koszt 90 zł/ os  ( do 6 osób,  każda nastepna dorosła osoba + 70 zł),  dzieci 40 zł/os
+wynajem sali /

4 wariant:
czas:  180 min do 240 min  z kołem garncarskim
Zajęcia dla grup zorganizowanych  - koszt 100 zł/ os ( do 6 osób, każda następna dorosła osoba +80 zł ),  dzieci 40 zł /os
+wynajem sali 

Wynajem sali wedłóg cennika
(w ofertach powyżej 15 osób dorosłych  w wariantach 3 i 4   nie doliczamy ceny za wynajem sali)


2015-09-11 16:19:00 Kolankiewicz Maciej