Sprawna Rączka

 

Terapia ręki  - Sprawna Rączka

 

 

To świadome tworzenie oraz terapia poprzez zabawę z wykorzystaniem gliny w pracy z dziećmi.


Na warsztatach  pokazujemy  jak  bawić sie przez pracę w glinie , aby osiągać  wymiar twórczy i terapeutyczny i tym samym  wspomagać rozwój manualny dzieci.
Poprzez aktywność twórczą dzieci doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, uczą się wyrażać swoje emocje, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą koncentrację uwagi i planowanie przestrzenne. Satysfakcja i radość z efektu pracy wzmacniają poczucie własnej wartości. Praca w glinie to długi proces podczas którego na efekty swojej pracy trzeba poczekać dzięki temu dzieci uczą  się cierpliwości i szacunku dla materii. Niefortune zdarzenie i początkowa kruchość naszego dzieła zmusza nas do zmierzenia się z porażką .  
Uczymy  dzieći poprzez prace indywidualną w małych kameralnych grupach. układamy  indywidualnyprogram zajęć ceramicznych z elementami terapii .

Warsztaty ceramiczne dla dzieci i rodziców ( dzieci w wieku od 3 lat )

wtorki 16.00- 16.45


2016-09-20 16:17:00 Wanat Ewa