Warsztaty ceramiczne to propozycja skierowana do wszystkich kategorii wiekowych.
Stanowią połączenie twór-czości plastycznej z tera-pią zajęciową.
Praca z gliną, materiałem magicznym, bo tak samo prymitywnym co i szlache-tnym, jest interesująca dla każdego. Można w niej wyrazić siebie, swoje uczucia, swoje marzenia. To doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, na rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności, to wreszcie klucz do drugiego człowieka.
Program dostosowywany jest do umiejętności i kategorii wieko-wych uczestników.
Zajęcia warsztatowe odbywają się w godzinach popołudnio-wych, według ustalonego harmonogramu i prowadzone są w następujących grupach:

  • zajęcia dla młodszych dzieci (już od czwartego roku życia)
  • zajęcia dla dzieci i młodzieży
  • zajęcia rodzinne (zajęcia dla dzieci i rodziców)
  • zajęcia dla dorosłych

Pracownia Ceramiki i Rzeźby prowadzi zapisy na:Swarzędz ul. Warszawska 2

 

 

 


 

 

więcej w aktualnościach >>>

Twórcze świętowanie - niebanalne urodziny, imieni-ny oraz inne uroczystości, pozostające w pamięci każ-dego uczestnika, z niekon-wencjonalną oprawą i prog-ramem.

Imprezy w pracowni, za-jęcia wyjazdowe, w miejscu wskazanym przez klienta

Poza siedzibą pracowni organizowane są również imprezy integracyjne i okolicznościowe,  pikniki rodzinne - imprezy stanowiące uzupełnienie imprez o szerszym zakresie np. dni miasta, dzień dziecka i in.

Pracownia organizuje zajęcia w szkołach i przedszko-lach.